ทำไม? ลิงถูกใช้เป็นสัตว์ทดลอง

รู้หรือไม่ การวิจัยวัคซีนโควิด-19 ในคน จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อนักวิจัยได้ทำการทดลองในสัตว์ จนมั่นใจว่าปลอดภัย แล้วทำไม ? ถึงต้องใช้ “ลิง” เป็นสัตว์ทดลอง
กลับขึ้นด้านบน