โฉมหน้าเขื่อนเซซานตอนล่าง 2

รู้จักเขื่อนเซซานตอนล่าง 2

● ที่ตั้ง: แม่น้ำเซซาน จ.สตึงเตรง ประเทศกัมพูชา อยู่ห่างจากจุดที่แม่น้ำเซซานบรรจบแม่น้ำโขง 25 กม.
● งบประมาณก่อสร้าง: 816 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สร้างโดยบริษัทร่วมทุน Hydro Power Lower Sesan 2 Co, Ltd.ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มโรยัลกรุ๊ปของกัมพูชา (39%) China’s Hydrolancang International Energy (51%) และบริษัท EVN International Joint Stock บริษัทลูกของการไฟฟ้าเวียดนาม (10%)
● วัตถุประสงค์: เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด 400 เมกะวัตต์ สันเขื่อนสูง 43 เมตรจากระดับน้ำ รัฐบาลกัมพูชาระบุว่า กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายให้การไฟฟ้ากัมพูชา และอาจขายให้เวียดนามด้วย
● ความคืบหน้า: สร้างเสร็จไปแล้วร้อยละ 50 (ข้อมูล ณ ก.พ.2559) เริ่มกักเก็บน้ำปี 2560 หลังจากดำเนินการไปแล้ว 40 ปี กิจการจะถูกโอนเป็นของรัฐบาลกัมพูชา
ข้อมูล: Mekong Watch, การไฟฟ้ากัมพูชา
กลับขึ้นด้านบน