คำเตือนจาก "อภิสิทธิ์" ถึง "คสช." ก่อนทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

หลังจากที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณะเมื่อวานนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญว่า ข้อบัญญัติหลายประเด็น ทั้ง ส.ว.สรรหาช่วงเปลี่ยนผ่าน หรือ แม้แต่การเปิดช่องทางให้เลือกนายกรัฐมนตรีคนนอก เป็นเหตุให้ความเป็นประชาธิปไตยถดถอยลง

"ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มองในมุมสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตยถดถอยกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 โดยเฉพาะในบทเฉพาะกาล ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในแง่ของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่จะส่งผลต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อันนี้เป็นจุดอ่อนที่ชัดเจน ที่สำคัญ การแก้ไขเพิ่่มเติมรัฐธรรมนูญก็ทำได้ยาก สิ่งนี้เป็นความห่วงใยของพรรค ส่วนข้อดี เราสนับสนุนทุกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปราบโกง และมีความพยายามใส่กลไกป้องกันไม่ให้บางเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่พรรคต้องพิจารณาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญนี้โดยประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองด้วย เพราะเป้าหมายสุดท้ายคือให้ประเทศเดินหน้า มีระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน" นายอภิสิทธิ์กล่าว

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังมีความเห็นสอดคล้องกับพรรคเพื่อไทยในประเด็นว่าด้วยการทำประชามติที่ว่า คสช.ควรบอกให้ชัดว่าห่างร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติจะทำอย่างไรต่อไป

"เราอยากให้คสช.มีความชัดเจนว่าในกรณีที่ประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ จะทำอย่างไรต่อไป จะมีกระบวนการอย่างไร จะเอาอะไรมาแทน เพราะเจ้าของประเทศทุกคนมีสิทธิที่จะรู้ ไม่ใช่ไปตัดสินใจบนพื้นฐานของความไม่แน่นอน การตัดสินใจบนพื้นฐานของความไม่แน่นอนย่อมเป็นการตัดสินใจโดยเป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าเนื้อหาสาระ" นายอภิสิทธิ์กล่าว

"ผมอยากจะเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องว่า การทำประชามติมีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ถ้าไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้ ประชามติก็ไม่มีความหมาย เสียงบประมาณเปล่าๆ และไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความชอบธรรมให้รัฐธรรมนูญได้ ถ้ารัฐธรรมนูญผ่านประชามติบนความกังขาของคนว่ากระบวนการประชามติเที่ยงธรรมหรือไม่ก็จะเป็นปัญหา อยากให้ คสช.รับฟังเสียงที่แตกต่าง ถ้าใครแสดงความคิดเห็นเพื่อป่วน กระทบต่อความมั่นคงแล้วคสช.จะจัดการตามกฎหมายก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าใครแสดงความคิดเห็นแล้วไม่ตรงกับท่าน ไม่ถูกใจท่าน ท่านต้องฟัง ไม่อย่างนั้นต่อไป บ้านเมืองก็จะไม่เดินไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นอย่างที่คนส่วนใหญ่ รวมทั้ง คสช.อยากเห็น แต่จะไปเพิ่มความตึงเครียด ความขัดแย้งขึ้น คสช.ต้องรับฟังความเห็นที่หลากหลายมากขึ้น"
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน