มดลูกเทียม...ความหวังของทารกคลอดก่อนกำหนด

ทีมแพทย์จาก รพ.เด็กในฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการพัฒนามดลูกเทียม โดยทดลองเลี้ยงตัวอ่อนของแกะ ซึ่งภายในมดลูกเทียมมีการจำลองสภาวะต่างๆ ของครรภ์มารดา ความสำเร็จครั้งนี้ก่อให้เกิดความหวังในการใช้เทคโนโลยีนี้ในมนุษย์ เพื่อช่วยชีวิตทารกที่คลอดก่อนกำหนด

องค์การอนามัยโลก พบมีทารกคลอดก่อนกำหนด มากกว่าปีละ 15 ล้านคน หรือมากกว่า 10% ของการคลอดทั้งหมด ซึ่งการคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 1 ของทารกแรกเกิด
กลับขึ้นด้านบน