[Infographic] ประเพณีสงกรานต์ในภูมิภาคอาเซียน

ประเพณีสงกรานต์เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์ของพิธี ซึ่งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา ต่างก็มีวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน

สงกรานต์ในเมียนมาเรียกสั้นๆ ว่า “เหย่บะแวด่อ” ตรงกับวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี แต่เดิมมีเพียงการประพรมน้ำเท่านั้น จนเริ่มมีการสาดน้ำเมื่อประมาณปี ค.ศ.1985 เมื่อสิ้นเทศกาลชาวเมียนมายังนิยมจัดงานบวชเณรให้ลูกชายและจัดงานเจาะหูให้ลูกสาวอีกด้วย

ส่วนสงกรานต์ในลาวจะจัดขึ้น 3 วัน ส่วนใหญ่จะจัดระหว่างวันที่ 14-16 เมษายนของทุกปี วันแรกเรียกว่าวันสังขารล่องเป็นวันทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อต้อนรับสิ่งดี วันที่สองคือวันเนาเป็นวันที่ครอบครัวรวมตัวกันเพื่อบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้อาวุโส และวันสุดท้ายคือวันสังขารขึ้นเป็นวันปีใหม่ มีการสรงน้ำพระและแห่นางสังขารหรือนางสงกรานต์ของลาว

สงกรานต์ในกัมพูชาเรียกว่า “โจลชนัมทเมย” ในแต่ละปีอาจจัดในวันที่ 13-15 หรือ 14-16 เมษายน มีการเฉลิมฉลอง 3 วันคล้ายกับไทย โดยวันแรกมีการขนทรายเข้าวัด วันที่สองเป็นวันครอบครัว ส่วนวันที่สามมีการละเล่น สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

นอกจากนี้ประเพณีสงกรานต์ยังมีอีกในหลายพื้นที่เช่น ชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของอินเดีย

ข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน