ผู้ใหญ่รู้ตัวไหม? โกงอาหารกลางวันทำลายเด็กทั้งชีวิต

นักวิชาการด้านโภชนาการระบุ การสูญเสียสารอาหารที่เด็กควรได้รับตามวัย ไม่อาจทดแทนคืนได้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว
กลับขึ้นด้านบน