ความคืบหน้างานจัดสร้างพระเมรุมาศ

งานศิลปกรรมและประณีตศิลป์ ในการจัดสร้างพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความคืบหน้าร้อยละ 80 ทั้งฉากบังเพลิง จิตรกรรมภายในพระที่นั่งทรงธรรม ที่ยึดแบบตามโบราณราชประเพณี คาดว่าทุกอย่างจะเสร็จวันที่ 15 กันยายน

ขณะที่การฝึกพลฉุดชักราชรถ อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กำลังพลทุกคนมีความทุ่มเทและตั้งใจที่จะถวายงานในพระราชพิธี วันที่ 13 กรกฎาคม จะเป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงทุกขั้นตอน
กลับขึ้นด้านบน