Drill Music ต้นเหตุความรุนแรง?

ด้วยเนื้อหาบทเพลงที่ยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงและมิวสิกวิดีโอมีภาพการใช้อาวุธต่างๆ ทำให้ Drill Music ถูกมองว่าเป็นสาเหตุให้สถิติการก่ออาชญากรรมในเมืองชิคาโกและอีกหลายๆ พื้นที่ของหสรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ความนิยมในแนวเพลงแขนงนี้กำลังแผ่ขยายอิทธิพลดนตรีไปทั่วโลก
กลับขึ้นด้านบน