Stop Rabies แอปฯ คุมพิษสุนัขบ้า

กรมควบคุมโรคเผย ปี 61 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 15 คนซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา สาเหตุคือเมื่อถูกสัตว์กัดแล้วไม่ไปรับวัคซีนให้ทันท่วงที หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพัฒนาแอปพลิเคชันลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงรวบรวมข้อมูลจำนวนและข้อมูลที่เกียวข้องของสัตว์เลี้ยง ช่วยป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
กลับขึ้นด้านบน