ผ่าตัดผู้ป่วยอัมพาตกลับมาเดินได้

ทีมแพทย์ในสหรัฐอเมริกาทำการผ่าตัดฝังอุปกรณ์กระตุ้นไฟฟ้าให้กับผู้ป่วยอัมพาต เพื่อกระตุ้นวงจรไฟฟ้าในไขสันหลังให้ทำงานจนกลับมาเดินได้อีกครั้ง
กลับขึ้นด้านบน