ขบวนแห่ศิลปะร่วมสมัย "เจียงฮายเกมส์" (ต่อ)

ริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยภายใต้ชื่อ "มหัศจรรย์แห่งศิลปะ อารยะนครเชียงราย" ในโอกาสที่จังหวัดเชียงรายเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” โดยการรังสรรค์ขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจาก 18 อำเภอ ความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ด้วยความร่วมมือร่วมใจของศิลปินเชียงรายกว่า 300 ชีวิต ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ตามเส้นทางอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช – ถนนบรรพปราการ – หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ
กลับขึ้นด้านบน