ศิลปะเชื่อมกีฬา "เจียงฮายเกมส์"

จังหวัดเชียงราย ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 หรือเจียงฮายเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย. 61 จัดประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากทุกอำเภอใน จ.เชียงราย โดย อ.แม่ฟ้าหลวง คว้ารางวัลชนะเลิศ

นอกจากความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้บอกเล่าเรื่องราว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และของดีแต่ละอำเภอ ผ่านริ้วขบวนแล้ว ยังถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้วยการนำศิลปะมาเชื่อมโยงกับกีฬา
กลับขึ้นด้านบน