[Infographic] วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ โดยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกและเกิดพระสงฆ์รูปแรกของโลก ส่วนวันเข้าพรรษาคือการพักประจำที่ใดที่หนึ่งตลอด 3 เดือนในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันการเดินเหยียบย่ำพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน