คนไทยถูกมะเร็งร้ายคร่าชีวิตวันละ 215 คน

ข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบคนไทยป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่มากถึง 336 คนต่อวัน เสียชีวิตวันละ 215 คน ปัญหาส่วนหนึ่งคนไทยไม่กล้าพบแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแนะนำคนไทยเข้าสู่ระบบคัดกรอง และแนะยึดหลัก 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็งได้ร้อยละ 40
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน