รู้เรื่อง ส.ว. ตอน 4 : บทบาทหน้าที่

ในการเลือก ส.ว.ครั้งนี้มีความพิเศษไปจาก ส.ว.ชุดปกติ โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มเติมเข้ามา
กลับขึ้นด้านบน