ไทยเตรียมหารืออาเซียนลดขยะทะเล

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทส.กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาขยะทะเลกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก ซึ่งสหประชาชาติให้ความสำคัญมาก โดยไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ ที่ทิ้งขยะพลาสติกกลางทะเลมากที่สุดในโลก จึงเตรียมหารือกับกลุ่มชาติอาเซียน ในวันที่ 22-23 พ.ย.นี้ เพื่อผลักดันให้เกิดความตื่นตัว และวางแนวทางในการลดขยะพลาสติกที่ไหลลงสู่มหาสมุทร
กลับขึ้นด้านบน