ห้วยขวาง ถิ่นจีนใหม่ 4.0

หลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ คงเคยคุ้นกับเขตห้วยขวางเป็นอย่างดี เพราะที่นั่นมีชาวจีนอาศัยอยู่จำนวนมาก จนถูกขนานนามว่าเป็น นิว ไชน่าทาวน์ ควบคู่ไปกับย่านเยาวราช ซึ่งการรุกคืบเข้ามาประกอบธุรกิจต่าง ๆ ของคนจีนรุ่นใหม่ก็พบทั้งข้อดีและเสียต่อพื้นที่เช่นกัน
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน