นักวิชาการ ชี้จำเป็นต้องพิทักษ์กระบวนการเลือกตั้งให้มีความน่าเชื่อถือ

หลังเลือกตั้ง การช่วงชิงจัดตั้งรัฐบาลระหว่าง พรรคการเมือง 2 ขั้ว และเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของ กกต. ถูกมองว่าเป็นจุดเปราะบางที่อาจนำการเมืองไปสู่ทางตัน และหวนกลับไปสู่ความขัดแย้ง ศาสตาจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อ.ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็น ในการพิทักษ์กระบวนการเลือกตั้งให้มีความน่าเชื่ิอถือ ทุกฝ่ายยอมรับ เพื่อทำให้บรรยากาศทางการเมือง เดินหน้าต่อไปได้
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน