เส้นทางริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. เคลื่อนริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จขึ้นประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จเลียบพระนคร ไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงสักการะพระพุทธรูปสำคัญ และทรงสักการะพระบรมอัฐิบูรพมหากษัตริย์ ริ้วขบวนนี้กำลังพล 1,368 นาย มีความยาว 403.5 เมตร นับเป็นริ้วขบวนที่ยาวที่สุดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
กลับขึ้นด้านบน