Podcast คิดยกกำลังสอง : EP08. วิกฤตมหาวิทยาลัยไทย

ในยุคเทคโนโลยีป่วนโลก หนึ่งในสถาบันที่ถูกตั้งคำถามว่าจะปรับตัวอย่างไรให้ทันสมัย คือ มหาวิทยาลัยไทย

ความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทยในการปรับตัวต่อ 3 หน้าที่หลัก คือ สอนหนังสือ ทำวิจัย และบริการสังคม โดยต้องสร้างจุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน และปรับการบริหารให้คล่องตัวมากขึ้น
กลับขึ้นด้านบน