รู้จัก รู้ใจ กม.ธุรกิจเพื่อสังคม

ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม แม้มีความตั้งใจเต็มเปี่ยม แต่อาจไม่มีแผนธุรกิจจึงอยู่รอดยาก จนเกิด พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
กลับขึ้นด้านบน