โดดทะเลเก็บ "ตลับเมตร" ของต่างหน้าภรรยา

ตลับเมตรที่ภรรยาผู้ล่วงลับซื้อให้ ตกลงไปในทะเล ทำให้ชายคนนี้กระโดดตามไปเก็บจนขึ้นมาเองไม่ได้
กลับขึ้นด้านบน