พระครูกิตติ วชิรโสภิต เจ้าอาวาสวัดอัมพาพนาราม เจ้าคณะ

วันนี้ (15ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดอัมพาพนาราม (วังไทร) ม. 1 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้ให้ผู้รับเหมาทำการเคลื่อนย้าย หรือดีดโบสถ์อายุกว่า 40 ปี ซึ่งมีน้ำหนักหลายตัน ให้มีความสูงขึ้นจากเดิม 2 เมตร 19 เซนติเมตร ภายในมีพระประธานและพระสาวก มีภาพจิตรกรรมเขียนฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า และการทำความดี

หลังจากช่วงฤดูน้ำหลากของทุกปี วัดวังไทรแห่งนี้ จะประสบปัญหาน้ำท่วมขังทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติกิจทางศาสนาได้ และโบสถ์แห่งนี้เป็นสิ่งล้ำค่าทางด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ ควรค่าการอนุรักษ์

พระครูกิตติ วชิรโสภิต เจ้าอาวาสวัดอัมพาพนาราม เจ้าคณะ ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า การดีดโบสถ์ให้มีความสูงขึ้น เนื่องจากวัดอยู่ใกล้กับคลองวังไทร และวัดมีพื้นที่ต่ำเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำจะเอ่อล้นตลิ่งท่วมวัดเป็นประจำเป็นแบบนี้มานานถึง 30 – 40 ปีแล้ว แต่โบสถ์นี้ สร้างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธา รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่และต่างพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา หากรื้อสร้างใหม่นั้นโบสถ์ได้สร้างมาดีแล้ว ถ้าไปทุบก็เหมือนทำร้ายจิตพุทศาสนิกชน จึงดีดโบสถ์บูรณะให้ดีขึ้น


ซึ่งประวัติโบสถ์แห่งนี้ นับจากการวางศิลาฤกษ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 โดยมีเจ้าคุณพระวิบูล วชิรธรรม และฝังลูกนิมิตใน พ.ศ.2525 การดีดโบสถ์ต้องใช้งบประมาณที่มากพอสมควร มีญาติโยมร่วมทำบุญในการดีดโบสถ์ แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ ทางวัดขอฝากบอกบุญเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ ร่วมทำบุญได้ตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา ได้ที่วัดอัมพาพนาราม (วังไทร)

ส่วนในวันที่ 2-3 พ.ย. พ.ศ.2562 นี้ จะมีงานบุญทอดกฐิน โดยจะเปิดให้ประชาชนได้ลอดโบสถ์โบราณ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว โบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกของ จ.กำแพงเพชร ที่มีการย้ายหรือดีดโบสถ์ให้สูงขึ้น
กลับขึ้นด้านบน