สายฉีดชำระ วาระสภา

คุณคิดว่าสายฉีดชำระจำเป็นแค่ไหน?

ความไม่พร้อมของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถูกสะท้อนในที่ประชุมสภาฯ เช่นการถ่ายทอดเสียงที่ไม่ทั่วถึง และห้องน้ำที่ไม่มีสายฉีดชำระ
กลับขึ้นด้านบน