"วิกรม" ไม่ขัด ผังอีอีซีเอื้อนักลงทุนอมตะฯ ชี้สร้างเม็ดเงิน 1.7 ล้านล้านบาท

“วิกรม กรมดิษฐ์” ประธานอมตะฯ ชี้ประเทศไทยต้องพึ่งกลุ่มทุน ดึงนักลงทุนผลักดันการพัฒนาประเทศ เชื่อกลุ่มคัดค้าน EEC คนนอกพื้นที่ มั่นใจคนไทยต้องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มากกว่าทำการเกษตร

นายวิกรม ยืนยันว่า นิคมอมตะฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดทำผังใช้ประโยชน์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ที่คำนึงถึงหลักการด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองอย่างเคร่งครัด พร้อมมั่นใจว่า อมตะเป็นนิคมอุตสาหกรรมอันดับต้น ๆ ของไทย ที่จัดการปัญหาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นทำให้นำไปสู่ความพยายามยกระดับจาก Perfect City เป็น Smart City หรือเมืองอุตสาหกรรมที่เน้นนวัตกรรมสมัยใหม่

ส่วนกรณีถูกตั้งข้อสังเกตว่า เป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่ได้รับการเอื้อประโยชน์ในผังการใช้ประโยชน์ที่ดินใน EEC นั้น นายวิกรม ยืนยันว่า กลุ่มทุนคือนักลงทุน โดยเฉพาะในอมตะฯ สามารถสร้างเม็ดเงินลงทุนได้ 1.7 ล้านล้านบาท หากไม่ทำก็อาจไม่มีนักลงทุนเข้ามา ในช่วงภาวะที่การส่งออกของประเทศติดลบ

สำหรับความเห็นกรณีที่มีชาวบ้านคัดค้านผังการใช้ประโยชน์ EEC นั้น นายวิกรม เห็นว่า เป็นเพียงคนบางกลุ่ม ไม่ใช่คนในพื้นที่ จึงอยากให้คำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาว่าตอนนี้จะเลือกเพียงการทำเกษตร หรือจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทำเมืองอัจฉริยะ
กลับขึ้นด้านบน