เปิดตัว"ถุงพลาสติกสลายตัวได้"ประเดิม"กาชาดสีเขียว"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBiA) และภาคีเครือข่าย เปิดตัว "ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับขยะอินทรีย์" นำร่องการคัดแยกขยะและลดการผลิตขยะพลาสติกใน “งานกาชาด 2562” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 พ.ย. นี้ ที่สวนลุมพินี

โดย "ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับขยะอินทรีย์" สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน 4 เดือน ในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิปกติ แต่หากอยู่ในพื้นที่อุณหภูมิสูง เช่น บ่อกักเก็บขยะที่มีขยะหนาแน่น จะทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายเร็วขึ้นในเวลา 3 เดือน

หลังจากนี้ ถุงพลาสติกย่อยสลายได้จะถูกนำไปใช้ในงานกาชาด 2562 ตั้งแต่วันที่ 15-24 พ.ย.2562 ณ สวนลุมพินี เป็นงานแรก เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องของการทดลองใช้ และทีมผู้ผลิตจะติดตามผลเพื่อวัดประสิทธิภาพของการใช้งาน หวังนำรายงานผลขับเคลื่อนการผลิตถุงพลาสติกจากวัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน
กลับขึ้นด้านบน