หน้ากากอนามัย แบบไหนเหมาะกับคุณ

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า หน้ากากอนามัยสามารถป้องกันโรคได้ โดยแนะนำว่า คนปกติ ไม่มีอาการป่วย ควรใช้หน้ากากแบบผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ส่วนผู้ป่วยแนะนำให้ใช้แบบทางการแพทย์ เพราะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ออกไปสู่ผู้อื่น สำหรับหน้ากากแบบ N95 เหมาะสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก เพราะสามารถกันเชื้อขั้นสูงสุดได้
กลับขึ้นด้านบน