ประชาชนสับสน หลัง COVID-19 ระบาดระยะ 2 แต่แจ้งเตือนระยะ 3

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2563 เกิดความโกลาหล หลายคนเข้าใจว่าสถานการณ์ COVID-19 ในไทยแย่ลงแล้ว หลังกรมการปกครองออกหนังสือส่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีการเกริ่นในหนังสือว่าระบาดระยะ 2 แจ้งเตือนระยะ 3 ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าระบาดระยะ 3 แล้ว ก่อนจะออกหนังสือมาใหม่ว่ายังระบาดระยะ 2 ไม่ใช่ระยะ 3 #COVID19 #ไวรัสโคโรนา2019
กลับขึ้นด้านบน