ผบ.ทสส.กำหนดมาตรการด่าน "เบาไปหนัก" คุม COVID-19

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ได้รับแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ชี้แจงทำความเข้าใจถึงการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ประสงค์ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน จึงกำหนดมาตรการจากเบาไปหาหนัก
กลับขึ้นด้านบน