โฆษก ศบค. ขอคนไทยกลับจาก ตปท. 158 คน รายงานตัวด่วน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.ระบุว่าตอนนี้ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ใน กทม. และต่างจังหวัดใกล้เคียงกันแล้ว โดยพบผู้ป่วยกระจายอยู่ 64 จังหวัด หวังว่าการประกาศเคอร์ฟิวจะทำให้ตัวเลขทั่วประเทศลดลง ทั้งนี้ ขอให้คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อวานนี้ 158 คน มารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน สนามบินสุวรรณภูมิ โทร 02 132 9950 หรือในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ติดต่อศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนั้นๆ ภายในวันนี้ เวลา 18.00 น.เพื่อเข้ากักตัวที่โรงแรมที่จัดเตรียมไว้
กลับขึ้นด้านบน