อธิบดีกรมอนามัย แนะผู้สูงอายุเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19.mp4

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ป่วย COVID-19 ช่วงอายุ 60-69 ปี ป่วยสะสม 149 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 คน หรืออัตราป่วยและเสียชีวิต 0.7 ส่วนอายุ 70-79 ปี ป่วยสะสม 57 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 6 คน หรืออัตราป่วยและเสียชีวิต 10.5 และผู้ป่วยอายุ 80-89 ปี สะสม 12 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 คน หรืออัตราป่วยและเสียชีวิต 16.7 จากตัวเลขผู้เสียชีวิต 20 คน มีผู้สูงอายุเสียชีวิต 9 คน หรือ 45% ขอให้ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะช่วงเมษายนที่มีการแพร่ระบาด ขอให้เว้นระยะห่างกัน ขอให้ผู้สูงอายุงดออกจากบ้าน ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร แยกสำรับอาหาร เว้นระยะห่างบุตรหลาน และผู้อื่น 1-2 เมตร รวมทั้งเปลี่ยนช่องทางสื่อสารเป็นโทรศัพท์ ไลน์ งดกิจกรรมรดน้ำดำหัว หรือกอดหอมแสดงความรัก
กลับขึ้นด้านบน