สปสช. แจงป่วย COVID-19 จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโฆษก สปสช. กล่าวว่า คณะกรรมการ สปสช. ได้บรรจุโรค COVID-19 ในกลุ่มสิทธิประโยชน์ ซึ่งรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลทั้งหมด โดย สปสช.จ่ายเพิ่มเติมกรณีติดเชื้อ COVID-19 แบ่งเป็นค่ายา 7,200 บาท หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาเพิ่ม สามารถอนุมัติได้, จ่ายค่ารถและนำส่งผู้ป่วย 3,700 บาท, การตรวจเชื้อในห้องแล็บ 3,000 บาท ค่าตรวจคัดกรอง 540 บาท ,ค่าชุด PPE ของแพทย์ที่เข้าตรวจและดูแลผู้ป่วย การใช้ห้องความดันลบวันละ 2,500 บาทต่อคน และจ่ายค่าห้องเมื่อเข้ากักตัวในโรงแรม เมื่อประชาชนสงสัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หากเข้าเกณฑ์จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล็บ
กลับขึ้นด้านบน