สธ.ระบุให้ลดการไป รพ.กรณีไม่เร่งด่วน ลดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

กระทรวงสาธารณสุขแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการแยกผู้ป่วยโควิด-19 กับผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยกลุ่มที่อาการดีจะมีการรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน รับยาทางไปรษณีย์ เลื่อนนัด ผู้ป่วยฉุกเฉินมารับบริการได้ตามปกติ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สามารถคุมอาการได้ สามารถรับยาได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน และจัดยาทางไปรษณีย์ และให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ขณะที่ผู้ป่วยโควิด -19 ต้องแอดมินที่โรงพยาบาล อย่างน้อย 2-7 วัน แล้วแต่อาการ หากดีขึ้นเร็วจะย้ายไปที่หอผู้ป่วยโควิดเฉพาะกิจ Hodpitel โดยจะให้อยู่ครบ 14 วัน ไม่มีอาการ ไม่ให้ยา ปอดบวมจะให้ยาต้านมาลาเรีย ยาต้านไวรัสเอดส์และยาฟาวิพิราเวียร์ทุกคน จะช่วยลดผู้ป่วยปอดบวมรุนแรงได้
กลับขึ้นด้านบน