โฆษก ศบค.ระบุ ยังไม่ผ่อนปรนทุกมาตรการ แม้ผู้ติดเชื้อลดลง

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ไทยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 29 คน ยอดสะสม 2,672 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมเสียชีวิต 46 คน รักษาตัวอยู่ใน รพ. 1,077 คน กลับบ้านได้แล้ว 1,599 คน แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลงแล้ว แต่ขอให้คงมาตรการเว้นระยะห่างและงดสังสรรค์ ยังไม่ต้องการให้ผ่อนปรนมาตรการเร็วเกินไป เพราะมีบทเรียนจากหลายประเทศ
กลับขึ้นด้านบน