สมช.ชงต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติพิจารณาต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่ออีก 1 เดือน หลังจะครบกำหนดวันที่ 31 พ.ค. 63 โดยจะครอบคลุมการประกาศใช้ต่อไปอีก 1 เดือนจนถึง 30 มิ.ย. 63 ด้วยเหตุผลทางด้านตัวเลขทางสาธารณสุขของสถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19

ขณะที่สถานการณ์โลกยังน่าเป็นห่วง ตัวเลขเพิ่มขึ้น 5 ล้านคน การผ่อนคลายกิจกรรมและผ่อนปรนของไทยยังต้องระวัง และต้องไม่ให้มีการระบาดในระยะ 2 และในช่วง 1 เดือนข้างหน้า จะมีการผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้การควบคุมสถานการณ์นี้ โดยมติของ สมช.จะเสนอต่อที่ประชุม ศบค.วันพรุ่งนี้ (22 พ.ค.) ถ้าผ่านเห็นชอบจะเสนอ ครม.ตามขั้นตอน
กลับขึ้นด้านบน