Learn From Home ไปต่อหรือพอก่อน

Learn From Home การศึกษาทางไกลหรือการศึกษาออนไลน์ ในมุมมอง นักวิชาการ ห่วงการสื่อสารนโยบายที่คลาดเคลื่อน ทำสังคมสับสนว่าการทดลองเรียนเป็นการเปิดเทอมเรียนจริงจัง ทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำภายในสังคมที่มีอยู่แล้วภายใน 1 วัน
กลับขึ้นด้านบน