โควิด-19 กระทบท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

ประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่ คาดสถานการณ์โควิด-19 กระทบการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เสียหายเดือนละกว่า 10,000 ล้านบาท ขอภาครัฐขยายพักชำระหนี้ และการเข้าถึงแหล่งทุน
กลับขึ้นด้านบน