ในหลวงนักศิลปะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ไม่เป็นเพียงแต่เป็นพระกษัตริย์ด้านการปกครองและนักพัฒนาประเทศที่ดีแล้ว แต่ยังมีความเป็นเลิศทางด้านงานศิลปะ ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจแก่ศิลปินต่างๆ ของประเทศ รวมถึงนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน