156 ประเทศร่วมโครงการจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นธรรม.mp4

องค์การอนามัยโลก เผยว่า 156 ประเทศทั่วโลก ประกาศเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการที่จะช่วยให้ประเทศยากจน สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ในอนาคต
กลับขึ้นด้านบน