ในหลวงกับศาสนาอิสลาม

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกหรือหมายถึงผู้ทะนุบำรุงศาสนา คำนี้ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน