สธ.ห่วงโควิด-19 ประเทศเพื่อนบ้านลามไทย

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยังไม่ผ่อนคลาย องค์การอนามัยโลกประเมินว่า 1 ใน 10 ของประชากรโลกตกอยู่ในความเสี่ยงการติดเชื้อ ขณะที่ ก.สาธารณสุข ยังเป็นห่วงการติดเชื้อลุกลามจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเมียนมา และมาเลเซียมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กลับขึ้นด้านบน