เปิดตัวข้าวหอมพันธุ์ใหม่สู้ข้าวหอมเวียดนาม

ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ค้นพบข้าวหอมพันธุ์ใหม่ "ข้าวหอมมาลัยแมน" ที่มีศักยภาพเพื่อแข่งขันในตลาดส่งออกได้แล้ว หลังจากนับตั้งแต่ปี 2559 ไทยส่งออกข้าวหอมลดลงกว่า 32 เปอร์เซ็นต์ ขณะเวียดนามลดลงเพียง 9 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ไทยยังน้อยกว่าเวียดนาม #ข้าวหอม #ข้าวหอมมาลัยแมน
กลับขึ้นด้านบน