เรื่องเล่าจากช่างซ่อมจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในหลวง รัชกาลที่ 9

ความสนพระราชหฤทัยในงานจิตรกรรมเป็นที่ประจักษ์ น้อยคนนักจะทราบเบื้องหลังการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เหมือนช่างซ่อมจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ที่การอนุรักษ์ครั้งใหญ่ ทำให้พบว่าทรงงานจิตรกรรมด้วยพระองค์เองตั้งแต่ทำกรอบเฟรมอย่างเรียบง่าย
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน