ทั่วโลกใช้อะไรเป็น “ผ้าอนามัย” หากหญิงอยุธยา “ขี่ม้า”

หากหญิงอยุธยา “ขี่ม้า” แล้วผู้หญิงทั่วโลกจัดการประจำเดือนอย่างก่อนจะกลายเป็นผ้าอนามัยในปัจจุบัน นับเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนบทบาทและสถานภาพของผู้หญิง #ThaiPBSnews
แท็ก
กลับขึ้นด้านบน