ตั้ง กก.ร่วมแก้ปัญหาที่ทำกินกลุ่มชาติพันธุ์บ้านบางกลอย

วันนี้ (25 ก.พ.) คณะเจรจาของกระทรวงทรัพย์ฯ ไปที่บางกลอยล่าง คุยกับชาวบ้านที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ยอมอยู่ที่บางกลอยล่าง รัฐรับปากจะแก้ปัญหาดินน้ำให้ทันที แต่สำหรับกลุ่มที่จะอยากจะกลับขึ้นไปบางกลอยบน ยืนยันต้องการจะใช้ชีวิตในวิถีเดิม ยังเจรจาไม่สำเร็จ
กลับขึ้นด้านบน