แม่ช้างล้มลูกช้างเฝ้าปกป้องไม่ห่าง

มีภาพที่น่ารักและปนความสะเทือนใจของลูกช้างอายุประมาณ 3-4 ปี คอยปกป้องแม่ช้าง ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการพยายามพ่นน้ำ เพื่อคลายร้อนให้กับแม่ช้าง หลังจากที่แม่ช้างล้มลงและไม่มีแรงลุกขึ้นมา
กลับขึ้นด้านบน