พบผู้ขับขี่ยังขาดทักษะคาดการณ์อุบัติเหตุ.mp4

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สรุปผลงานวิจัยพบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่ในการประเมินสถานการณ์ก่อนเกิดอุบัติเหตุ โดยพบการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการชนตัดหน้า และกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
กลับขึ้นด้านบน