เตรียมแผนรองรับผู้อพยพชาวเมียนมา

ฝ่ายความมั่นคงของไทย และฝ่ายปกครอง เตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้อพยพชาวเมียนมาใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.กาญจนบุรี หลังจากสถานการณ์ในเมียนมาเริ่มทวีความตึงเครียดมากขึ้น
กลับขึ้นด้านบน