ใช้ความเร็ว 120 กม./ชม. ได้ในเส้นทางนำร่อง

กระทรวงคมนาคม ประกาศใช้กฎกระทรวงให้รถยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ยังใช้ได้เฉพาะเส้นทางนำร่องเท่านั้น ขณะที่นักวิชาการห่วงความพร้อมของถนน และการใช้ความเร็วมากขึ้น เพราะการขับรถเร็วเป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตบนท้องถนน
กลับขึ้นด้านบน