สรรพสามิตตีกรอบโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่เน้นเป็นธรรม

ท่ามกลางแรงกดดันให้กำหนดราคาบุหรี่ขั้นต่ำ ซองละ 75 บาท และจัดเก็บภาษีในอัตราเดียว แต่อธิบดีกรมสรรพสามิต วางกรอบปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ จะต้องไม่กระทบผู้ปลูกใบยาสูบ และดูแลสุขภาพประชาชน โดยไม่กระทบการจัดเก็บรายได้รัฐ
กลับขึ้นด้านบน